Mainstream odrazu prekvapuje: Ako EÚ a USA chránia záujmy Farma-Koncernov

22.02.2021 22:32

Nemecký mainstream odrazu zmenil rétoriku a zaútočil na Brusel a Washington, a tým nepriamo aj na prezidenta Bidena. Označil ich konanie v súvislosti s ich korona politikou nielen za nemorálne, ale za vyslovene hlúpe.

Tagespiegel vo svojom príspevku kritizuje Západ za to, že vlády západných najvyspelejších štátov by mohli behom krátkeho času Covid-19 úplne vykynožiť, avšak to nerobia.

A práve tieto štáty – ako uvádza ďalej Tagesspiegel – ktoré pri každej príležitosti iných upomínajú na dodržiavanie ľudských práv, ich sami v tomto prípade hrubo porušujú. Majú k dispozícii skvelé vakcíny proti korone, ale robia všetko preto, aby štyri pätiny ľudstva ich nedostalo.

Tagesspiegel uvádza, že 17 percent svetového obyvateľstva (toľko žije vo vyspelých krajinách) dostane prevažnú časť vakcín a len malý zvyšok pripadne na 83 percent svetového obyvateľstva.

Ešte hanebnejšia a nehumánnejšia je podľa Tagesspieglu skutočnosť, že vyspelé krajiny Západu odopierajú odovzdať bezplatne chudobným štátom svoje technické poznatky, aby si mohli vybudovať vlastnú produkciu vakcín.

Namiesto toho dovolia západným farmakoncernom, aby si svoju technológiu na výrobu vakcín patentovali, a tak dosahovali po celom svete obrovské zisky.

Mainstreamový Tagesspiegel týmto odrazu diskredituje aj veľkého „dobrodincu“ ľudstva Billa Gatesa, lebo ten viackrát vyhlasoval, že rozvojové krajiny a krajiny tretieho sveta musia dostať vakcíny za minimálne ceny. Svoj sľub ale nesplnil.